123 milions d’euros i 3.400 llocs de treball, radiografia de l’economia social i solidària

15 novembre 2015 a Bloc

L’economia social i solidària catalana genera 123 milions d’euros en ingressos i dóna feina a 3.400 persones, mentre n’arriba a implicar a 133.000. Aquestes xifres provenen d’un informe elaborat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), a partir de les dades del Balanç social, un informe que prové de l’esforç per xifrar, radiografiar i donar visibilitat al sector.

 

L’estudi defineix el mercat social com la plasmació d’un circuit econòmic, que, a més, compta amb un sistema de certificació que pretén avaluar el comportament de les organitzacions i potenciar els processos de millora. Es tracta de Pam a Pam, un mapa en línia del sector, que ja compta amb més de 245 punts.

 

Segons el mateix estudi, un 42% dels ingressos els aporten les fundacions i les associacions, mentres que el 58% restant es divideix a parts iguals entre cooperatives, societats laborals, societats limitades, així com associacions i cooperatives de segon grau i consum.

Ha augmentat el percentatge que representen les organitzacions dedicades a la producció industrial, la construcció, el comerç i els serveis financers, respecte el 2013, mentre que els altres sectors disminueixen lleugermanent. Pel que fa els llocs de treball, les cooperatives, societats laborals i les limitades són els que més en generen, un 53% del total, mentre que les associacions i fundacions aporten un 38% del total. El 9% restant provenen d’associacions i cooperatives de segon grau, de consum i serveis.

Organitzacions molt democratitzades

Segons les enquestes elaborades en aquestes organitzacions, un 45% de les persones que hi treballa participa activament a la presa de decisions. La paritat de gènere és total, i la diferència salarial mitjana és d’1 a 2, lluny del màxim que preveu la proposta de llei de la XES, que és d’1 a 5.

CompartirPiula-ho