Contacta’ns

SETEM Catalunya
Independència, 244 · 08026 Barcelona
T +93 441 53 35 · catalunya@setem.org
www.setem.cat
FETS – Finançament Ètic i Solidari
Independència, 244 · 08026 Barcelona
T +93 368 84 81 · fets@fets.org
www.fets.org
Justícia i Pau
Rivadeneyra 6, 10è · 08002 Barcelona
T +93 317 61 77 · F +93 412 53 84 · justiciaipau@justiciaipau.org
www.justiciaipau.org