Presentem la campanya als rectorables de la UPC

5 novembre 2013 a Bloc

El passat dimarts 22 d’octubre al local d’Enginyeria Sense Fronteres de l’ETSEIB es va realitzar una trobada entre tres de les candidatures que es presenten a les eleccions al rectorat (amb absència de l’equip de la candidatura d’Antoni Elias), una representant de l’ONG Setem, un representant de la cooperativa de serveis financers Coop57 i els i les membres de l’associació ESF Universitats. L’objectiu d’aquesta reunió era acostar la campanya ‘Demana Banca Ètica’ promoguda per Setem, FETS i Justícia i Pau als futurs equips rectorals i preparar el terreny de cara a properes col·laboracions de la nostra universitat amb la campanya. També es va fer una proposta conjuntament amb Coop57, els detalls de la qual es detallen a continuació:

  • Incrementar la sensibilització que es realitza a la universitat incloent, per exemple, algunes de les cooperatives sòcies de Coop57 als fòrums o exposicions que es realitzen a les diferents escoles.
  • Oferir suport tècnic i finançament, per part de Coop57, a la creació de cooperatives destinades a l’economia social i solidària.
  • Incorporar ofertes de pràctiques en entitats sòcies de Coop57, mitjançant la creació d’un conveni.
  • Introducció de formació en cooperativisme i associacionisme dins l’oferta docent de la universitat.
  • Oferir finançament a col·lectius que realitzin projectes de recerca que acabin revertint en la societat i que, per tant, no s’acabin venent per exemple a empreses multinacionals.
  • Incentivar l’estudiantat des de la universitat a la creació de cooperatives.

Davant d’aquestes propostes les tres candidatures van mostrar interès i finalment, es va pactar que un cop hi hagi un resultat de les eleccions es farà una nova reunió per començar a concretar punts.

Esperem que aquest sigui un primer pas de molts que s’han de donar per a que les universitats catalanes apostin per l’economia social i solidària.

I així ho veuen les i els estudiants del grup d’ESF Universitats que volen començar a caminar a nivell d’Escola a l’ETSEIB i a principis de novembre  ja han contactat de nou amb Coop57 per a veure quines propostes poden tirar endavant.

CompartirPiula-ho